De SGWB stelt zich ten doel het organiseren en het beoefenen van de wandelsport te bevorderen en alles te doen wat hiertoe kan leiden of bevorderlijk kan zijn, en passend is binnen de eigen waarden en identiteit.

Korte termijn (tot en met 2016)

Voor de korte termijn stelt de SGWB zich  tot doel om:

 • De relatie te continueren met de bij de SGWB aangesloten wandelsportorganisaties;
 • Eind 2016 minimaal hetzelfde aantal leden te bedienen als 1 januari 2015 het geval zal zijn;
 • Het aantal avondvierdaagse comités minimaal te behouden;
 • De eigen positie in Nederland te verankeren;
 • Het huidige aanbod aan wandeltochten minimaal te behouden;
 • De eigen financiële positie en middelen te continueren;
 • Een positieve cash flow te handhaven.

De SGWB biedt:

 • Facilitering van de bij haar aangesloten wandelsportorganisaties bij het organiseren van wandeltochten in bos, heide, weilanden en langs het water;
 • Een persoonlijke benadering van de bij haar aangesloten wandelsportorganisaties, vanuit een kleine flexibele bond, via korte lijnen;
 • Gelegenheid om te trainen voor  meerdaagse wandeltochten in het land, door opname van wandeltochten van 5 tot 60 km in het programma. Waaronder de Amersfoortse Tweedaagse;
 • Een organisatie die volledig bestaat uit vrijwilligers en de wens van de wandelaars kent;
 • Verankering van de wandelsport in geheel Nederland;
 • Behoud en mogelijke uitbreiding van haar wandelprogramma;
 • Een goede financiële huishouding;
 • Een goede structuur en aanpak die zich de afgelopen 80 jaar al heeft bewezen en diverse veranderingen in de wandelsport heeft overleefd;.
 • Grote en directe betrokkenheid met de leden en aangesloten wandelsportorganisaties;
 • Een duidelijke visie en missie;
 • Het vasthouden aan eigen doelstellingen;
 • Het organiseren van wandelingen tegen zo laag mogelijke kosten en behoud van identiteit;
 • Goede contacten met natuurbeheerders en Gemeentes.

Het bestuur van de SGWB wenst u veel wandelplezier.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Sticht Gooise Wandelsport Bond

 Amersfoort

Opgericht 26 maart 1934

KvK 40476174

Copyright © 2023 Sticht Gooise Wandelsport Bond. Alle rechten voorbehouden.