Welkom op de website van de Sticht Gooise Wandelsport Bond (SGWB).

Een bond voor en door wandelaars en wandelsportorganisaties.


 

SGWB Sti Blauw kader breegkader

Ja, u leest het goed 2022 is voor de SGWB rustig begonnen, want in de maand januari zijn helaas diverse wandeltochten afgelast wegens de nog steeds heersende coronabesmettingen. Hopelijk krijgen we binnenkort groen licht en kunnen de verenigingen, stichtingen en wandelcomités met hun (vele) vrijwilligers weer hun geplande wandeltochten organiseren en voor de deelnemers mooie parkoersen uitzetten. Wij hopen eveneens dat we dit jaar in de maanden mei en juni de SGWB Avondvierdaagse weer mogen en kunnen organiseren, want dit prachtige evenement ligt ook al twee jaar stil. Aan de Plaatselijk Regelingscommissies Avondvierdaagse (PRC)zal het niet liggen, zij staan te trappelen om de deelnemers in te schrijven en hun mooie parkoersen voor hen uit te gaan zetten. Laten we met zijn allen hopen dat alle evenementen weer een groen licht krijgen van de overheid.

Op bestuurlijk niveau is het ook rustig. Bij elkaar komen voor overleg is ook niet toegestaan. Maar we hebben intern wel contact en goed overleg gehouden. Het jaarverslag 2021 is gereed en zal eind januari of begin februari 2022 aan de secretarissen van de organisaties en overige belangstellend worden toegezonden.

Op 19 februari 2022 wordt de algemene vergadering van de SGWB in Restaurant De Soester Duinen te Soest gehouden. De leden zijn van harte welkom en wij hopen op uw komst. Op deze vergadering staan diverse vaste onderdelen op de agenda zoals goedkeuring jaarverslagen en ook de uitgestelde huldeblijken. Daarnaast staat op de agenda voorstellen voor verhogingen van de contributie, en als deze voorstellen worden aangenomen. Gaan ze op 1 januari 2023 in. Deze voorstellen zijn helaas nodig wegens de stijging van de vele kosten. Ook in deze moeilijke periode hebben de (persoonlijke)leden, (school) verenigingen, stichtingen, wandelcomités , Plaatselijke Regelingscommissies Avondvierdaagsen en overige(n) ons toch gesteund om lid te blijven van onze bond.

Wij willen u allen bedanken voor de steun, medewerking en het vertrouwen dat u ons het afgelopen jaar heeft gegeven en hopen voor de aankomende periode dat wij onze fijne en prettige samenwerking gezamenlijk mogen en kunnen voortzetten.

Namens het bestuur Wytze Dijkstra

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

SGWB Contact 57e jaargang-6-wandelagenda 2023

Dit is het SGWB contact Wandelprogramma 2023
Dit is het SGWB contact Wandelprogramma 2023

Sticht Gooise Wandelsport Bond

Parelhoenstraat 46, 3815 AG Amersfoort

Opgericht 26 maart 1934

KvK 40476174

Copyright © 2023 Sticht Gooise Wandelsport Bond. Alle rechten voorbehouden.