Welkom op de website van de Sticht Gooise Wandelsport Bond (SGWB).

Een bond voor en door wandelaars en wandelsportorganisaties.

Wandelprogramma 2019Het wandelprogramma 2019 is weer bij vele mensen in het land bezorgd.

De komende periode kunt u deze ook in uw bezit krijgen door deel te nemen aan een van de vele door onze leden georganiseerde tochten. In de wandelagenda staan ze reeds vermeld.

Terug- en vooruitblik SGWB

Zo aan het einde van het jaar, is het tijd om een terugblik op de behaalde resultaten van het afgelopen jaar te doen en vooruit te kijken naar het volgende jaar.

Als voorzitter van het bestuur van de SGWB, kan ik met trots terugkijken op de behaalde resultaten in 2018.

Hierbij denk ik aan:

 • · Een stijging van het ledenaantal, ondanks het bedanken voor het lidmaatschap van de SGWB door scholen, waarvan leerlingen als lid stonden ingeschreven, bedraagt het aantal leden momenteel 11.539;
 • · Een grote stijging van het aantal deelnemers aan georganiseerde wandeltochten. Vorig jaar totaal 20.839. Dit jaar maar liefst 28.881 deelnemers. Dit mede dankzij de uitbreiding van het aantal aangesloten nieuwe wandelsportorganisaties en ondanks dat tochten niet zijn doorgegaan;
 • · Meer deelnemers aan de Avondvierdaagse, namelijk een stijging van ruim 500 deelnemers.
 • · Het aanmelden van nieuwe wandelsportorganisaties, zoals eerder gememoreerd, en een veranderende samenstelling van Plaatselijke Regelings Commissies (PRC’s) Avondvierdaagse. Het bestuur ziet dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden voor het organiseren van de Avondvierdaagse in diverse plaatsen. Voor het zoeken van vrijwilligers wordt door het bestuur social media gebruikt om dat onder de aandacht te brengen alsmede door het hebben van gesprekken met gemeenten.
 • · Uitbreiding van Protec met een nieuw lid.
 • · Het ‘afhaken van de leverancier’ voor het ontwikkelen en bouwen van het inschrijfsysteem Avondvierdaagse. Dit, terwijl wij de PRC’s hadden toegezegd dat er een digitaal inschrijfsysteem voor de Avondvierdaagse ontwikkeld zou worden. Gelukkig was Wim Freriks bereid een systeem te ontwikkelen, waarbij het mogelijk was, zij het op beperkte schaal, inschrijving met behulp van een digitaal inschrijfsysteem mogelijk te maken. Inmiddels heeft de evaluatie van het systeem tot wijzigingen en daardoor tot verbeteringen geleid. Deze verbeteringen zullen in januari 2019 tijdens twee avonden worden gedeeld met de PRC’s.
 • · Het verspreiden van ons SGWB Wandelprogramma 2019 in een behoorlijke oplage. Ruim 6.000 stuks
 • · Tijdens de laatst gehouden algemene (technische) vergadering, 3 oktober jl. in Soest, werd er door een lid gevraagd of de SGWB op de toekomst is voorbereid. Tijdens een brainstormsessie door het bestuur is hier aandacht aan geschonken. Vervolgafspraken zijn hiervoor gemaakt en na de zomervakantie 2019 wordt hier met de commissies over gesproken, gevolgd door de algemene vergadering op 2 oktober 2019.
 • · En niet te vergeten… het organiseren van de 75e SGWB Avondvierdaagse. Hier is door het bestuur aandacht aan geschonken, door alle vrijwilligers een dopper met sportsluiting te schenken voor alle tijd die zij voor, tijdens en na de avondvierdaagse erin gestoken te hebben. Een cadeau dat enorm werd gewaardeerd door de medewerkers van de PRC Avondvierdaagse.

Kijken we naar de toekomst, dan denk ik aan:

 • · Uitbreiding van het aantal wandeltochten, daar er weer nieuwe wandelsportorganisaties zich bij de SGWB aangesloten hebben;
 • · Verhoging van het aantal leden;
 • · Het uitrollen van het verbeterde systeem voor het inschrijven van deelnemers aan de SGWB-Avondvierdaagse, waarbij betaling door middel van Ideal mogelijk wordt alsmede het scannen van startkaarten;
 • · Het nog meer gebruik maken van social media (Facebook, website, enz.) om het bereik van de SGWB nog groter te maken;
 • · Het maximaal blijven ondersteunen van wandelsportorganisaties en PRC’s bij het organiseren van hun activiteiten;
 • · Voor 2019 hebben wij weer een collectieve vergunning afgesloten met Stichting Utrechts Landschap, Landgoed Den Treek-Henschoten B.V. en Nationale Park De Utrechtse Heuvelrug en misschien volgen er nog enkele;
 • · Een nog steeds gezonde financiële organisatie;
 • · 2019 bestaat de SGWB 85 jaar. Het bestuur zal dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

Zo kan ik nog wel even doorgaan, want de SGWB is en blijft in beweging als dé wandelsportbond van Nederland.

Namens het bestuur wens ik u een voorspoedig en gezond 2019. U kunt op ons blijven rekenen.

Luc Pietersen,

voorzitter SGWB

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Sticht Gooise Wandelsport Bond

Parnaskruid 56 3824PH Amersfoort

Opgericht 26 maart 1934

KvK 40476174